Hotline

Bạn cần tư vấn trực tiếp
‌ vui lòng liên hệ qua số: ‌
‌19001080

Email

Mọi thông tin bạn có 
‌thể liên hệ qua địa chỉ: 
‌‌biznext@gmail.com

Trụ sở

Địa chỉ BizNext:
‌‌85 Vũ Trọng Phụng, Quận
‌‌Thanh Xuân, TP Hà Nội

Về Chúng Tôi

Tạo nên những thứ khác biệt